S cieľom sprístupniť mladej generácii zrozumiteľnou a im blízkou formou informácie, ktoré sa spájajú s novodobou históriou SR, pripravil Klub 89, o.z. pod názvom Naša nedávna história projekt súťaží. V rámci projektu sa vyhlasuje každý rok súťaž pre žiakov a študnetov všetkých škôl na Slovensku na vybranú tému novodobej histórie. Prvý ročník súťaže (v roku 2019) pod názvom November 89 a MY bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie, v roku 2020 je súťaž tematicky zameraná na 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. O súťaž je medzi školami veľký záujem, do prvého ročníka bolo prihlásených 170 prác a súťaže sa celkovo zúčastnilo okolo 600 študentov z celého Slovenska (na príprave niektorých prác sa podieľali celé kolektívy).

Slovensko v 20. storočí - vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení spoločného štátu
Propozície súťaže

Propozície súťaže - Naša nedávna história: Slovensko v 20. storočí - vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení spoločného štátu

Štvrtý ročník súťaže pre žiakov od 14 rokov základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl.

Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony
Video

Propozície súťaže

Propozície súťaže - Naša nedávna história: Odvrátená tvár spravodlivosti- začiatok železnej opony

Tretí ročník súťaže pre žiakov od 14 rokov základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl.

/ venované všetkým, ktorým toto obdobie poznačilo život a ich rodinám /

Druhá svetová vojna
Video

Galéria

Ukážky prác žiakov a študentov zo súťaže "Druhá svetová vojna"

Propozície súťaže

Propozície súťaže - Naša nedávna história: Druhá svetová vojna

Súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. (Venované pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992.)

November 89 a My
Video

Galéria

Ukážky prác žiakov a študentov zo súťaže "November 89 a My"

Ľubomír Feldek o súťaži...

NEŽNÁ SPRÁVA O NEŽNEJ

Stalo sa to v mestečku Gorkij, kde žil v nútenej izolácii ruský disident, laureát Nobelovej ceny Sacharov. V júni 1989 nečakane zabúchal na jeho dvere montér, ktorý mu prišiel namontovať telefón. Toho montéra mu poslal Gorbačov – a bol prvý, kto mu zatelefonoval a vyzval Sacharova, aby 9. júna 1989 prehovoril v parlamente. Sacharov využil svoje vystúpenie na to, aby navrhol zrušenie totality aj rozpustenie sovietskeho impéria. Bol to prevratný deň, ktorý „znežnil“ politickú situáciu na celom svete – vďaka tomu si aj náš november 1989 mohol dať na fasádu oxymoron „nežná revolúcia“.

15 nov 2019

Celoslovenská súťaž "November a My"

Súťaž Klubu 89, o.z. vyvrcholila dňa 15. novembra v Primaciálnom paláci v Bratislave celodennou akciou, na ktorej sa zúčastnili súťažiaci (žiaci a študenti) z celého Slovenska. V dopoludňajších hodinách odborné komisie zložené z významných osobností – členov Klubu 89 ako napr. spisovateľ L. Feldek, akadem. maliar M. Cipár, fotograf J. Lörincz... vyhodnotili práce a boli vyhlásené výsledky súťaže. Popoludní sa uskutočnila beseda s aktérmi Nežnej revolúcie. Prvé ceny z 3 hlavných kategórií boli študentom udelené počas slávnostného Spomienkového večera k Nežnej revolúcii, ktorý sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ceny odovzdávali víťazom pozvané osobnosti večera, medzi ktorými boli napr. - Podpredseda Európskej komisie p. M. Šefčovič, Štátna tajomníčka MŠ SR pani O. Nachtmanová, veľvyslanci Francúzska a Českej republiky, excelencie Ch. Léonzi a v zastúpení T. Tuhý, ďalej zástupca EK na Slovensku p. L. Miko ako aj niektorí z prítomných aktérov Nežnej revolúcie – členovia Klubu 89 (P. Demeš, M. Cipár, L. Feldek...).

Propozície súťaže

Propozície súťaže - Naša nedávna história: November 89 a MY

Súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl je nultým ročníkom cyklu súťaží pod názvom Naša nedávna história (venovanej pamiatke profesora Jána Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992, nositeľa myšlienky organizovania súťaže).

Projekt bol realizovaný s podporou Nadácia SPP a Mesto Bratislava