Aktuality

Víťazky súťaže November 89 a MY (2019) v Paríži

Víťazky súťaže November 89 a MY (2019) v kategórii retro dizajn Monika Škodová a Sara Paldanová počas pobytu v Paríži. Cenu venovalo veľvyslanectvo Francúzska spolu s Klubom 89, o.z. Vzhľadom k pandémii Covid-19 sa cesta uskutočnila až v dňoch 10. - 14. júla 2021.

3. ročník súťaže Naša nedávna história

Občianske združenie Klub 89 spolu s Ústavom pamäti národa vyhlasuje tretí ročník súťaže Naša nedávna história, ktorý nesie názov Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony. Tento ročník je zameraný na obdobie od skončenia druhej svetovej vojny až po koniec 50. rokov 20. storočia.

Videozáznam slávnostného odovzdávanie ocenenení

11. novembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenení súťaže Naša nedávna história - 2. svetová vojna.

Memorandum o spolupráci Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie.

Súťaž November 89 a MY

Stalo sa to v mestečku Gorkij, kde žil v nútenej izolácii ruský disident, laureát Nobelovej ceny Sacharov. V júni 1989 nečakane zabúchal na jeho dvere montér, ktorý mu prišiel namontovať telefón. Toho montéra mu poslal Gorbačov – a bol prvý, kto mu zatelefonoval a vyzval Sacharova, aby 9. júna 1989 prehovoril v parlamente...

Nežná revolúcia.sk / Velvet Revolution.sk

Pád komunizmu a železnej opony zachytený na unikátnych dobových fotografiách z hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Výber fotografií pre túto publikáciu pripravil Pavol Demeš, podpredseda Klubu 89...

Zoznámte sa

K mimovládnym organizáciám na Slovensku pribudlo koncom roku 2017 nové občianske združenie s názvom KLUB 89, založenie ktorého iniciovali predstavitelia poslednej slovenskej demokratickej vlády z obdobia ČSFR (1992). Jedná sa o neziskovú organizáciu združujúcu osoby, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je na základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať ideály a hodnoty Nežnej revolúcie a novodobú históriu SR.

Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu. Členovia Klubu jej chcú na základe autentických výpovedí účastníkov sprostredkovávať svedectvá o vývoji nielen v Českej a Slovenskej republike, ale priblížiť i postupný proces transformácie v krajinách strednej a východnej Európy na demokraciu dnešného typu - proces, ktorý viedol k budovaniu novej Európy 21. storočia, ktorej sme dnes súčasťou. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89 ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami presahujúcimi hranice Slovenska.

Cieľom združenia je propagovať, rozvíjať a šíriť demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89.
Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa združenie

  • rozvíja aktivity za účelom prezentácie ideálov a hodnôt Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických faktov
  • spolupracuje s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR s cieľom dostať historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnôv
  • vykonáva poradenskú, vzdelávaciu, publikačnú a informačnú činnosť, organizuje besedy, prednášky, konferencie, kultúrne podujatia a diskusie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť
  • realizuje vlastnú edičnú činnosť a spolupracuje s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami na Slovensku a v zahraničí
  • propaguje a oceňuje prácu významných osobností
  • podieľa sa na verejnoprospešných a humanitárnych aktivitách